Heraldik med Historia Dania

Heraldik er læren om våbenmærker. På korstogenes tid tog brugen af person og slægtsmærker til fordi den lukkede hjelm skjulte bærerens ansigt. Det blev heroldernes opgave at kende de forskellige ridderes mærker på skjold og hjelm; deraf udviklede heraldikken sig, som tillige opstillede regler for våbenmærkers sammensætning og brug. Senere anvendtes våbenmærker også af borgere, byer og lav, i nyere tid tillige af amter og kommuner.

Heraldikkens verden er både farverig og spændende og vores formidling er let tilgængelig og børnevenlig med sjove anekdoter, gættelege, heraldik i dag og meget mere. Vi har materiale med til at man kan designe og klippe og klister sit eget våbenskjold ud af karton.

Historia Dania kan tilbyde et åbent arrangement, f.eks. til biblioteker, middelaldermarkeder o.a. i et aftalt timeantal, eller et lukket arrangement, f.eks. skoleklasser i et 2 timers modul.